Parteneri

IASIS

IASIS este o organizație non-profit activă în domeniul incluziunii sociale, sănătății mintale și educației. Organizația este afiliată la Ministerul Muncii, Registrul național al sectorului privat non-profit și Registrul special al organizațiilor neguvernamentale voluntare ale Direcției generale pentru bunăstare [09110AEN21094O32N-0798 precum și 09110AEN21021N3210N].

IASIS a fost fondat în 2005. În cei 15 ani de experiență, oamenii au fost întotdeauna în centrul proiectelor concepute și implementate, cu principalele obiective de a oferi sprijin psihosocial, combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, furnizarea de servicii psihologice și psihologice, servicii de consiliere, crearea de șanse egale și perspective noi.

Numărul total de beneficiari ai organizației a fost estimat la peste 500.000 de persoane din 2006.

IASIS oferă asistență oricui are nevoie de 15 ani: persoane cu probleme de sănătate mintală, solicitanți de azil și minori neînsoțiți, persoane fără adăpost, femei, copii și tineri, precum și profesioniști din sectorul umanitar și educațional.

IASIS administrează șapte (7) centre de tineret numite „CONECT YOUR CITY”. În contextul proiectului, tinerii în vârstă de 16-30 de ani sunt distrați, instruiți și pregătiți să participe, prin mentorat de la egal la egal, la planificarea și implementarea proiectelor și acțiunilor care promovează principiile europene privind cetățenia și participarea activă.

ActionAid Hellas (AAH)

ActionAid Hellas (AAH) este o filială a ActionAid International, fiind o organizație neguvernamentală de dezvoltare care lucrează cu mai mult de 15 milioane de oameni în 45 de țări. 

ActionAid funcționează la nivel local, național și internațional și favorizează metode participative bazate pe abordarea dreptului omului, conform căreia oamenii dintr-o comunitate sunt implicați în rezolvarea nevoilor lor și în proiectarea și planificarea unui loc mai bun pentru a locui și a lucra. 

AAH a fost înființată la Atena, Grecia în 1998, unde lucrează pentru a spori implicarea și participarea cetățenilor, pentru a încuraja cetățenia activă și pentru a promova incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, oferind în același timp oportunități de acțiune colectivă pentru a atinge justiția socială și bunăstarea tuturor. Prin Centrul său comunitar și Clubul de tineret din Atena, AAH susține concetățenii noștri (adulți, tineri și copii) care se confruntă cu excludere socială și economică și promovează cultura voluntariatului și cetățenia activă în rândul tinerilor. AAH implementează, de asemenea, campanii de sensibilizare, programe de educație și activități de mobilizare socială legate de cetățenia globală, la care participă în fiecare an peste 40.000 de studenți. 

În cele din urmă, AAH promovează cetățenia activă în rândul tinerilor prin activități educaționale și de mobilizare socială și încurajează tinerii vulnerabili să ia măsuri prin intermediul centrului său comunitar.

Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ)

The Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ) este o cooperativă de interes public înființată în Corsica. Organizația implementează un proiect educațional pentru cooperare, concentrându-și acțiunile în cea mai mare parte în suburbiile defavorizate și, în special, în cartierele definite ca „zone urbane sensibile”, care sunt adesea prezentate ca teritorii cu dificultăți. Programul său permite tinerilor – cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani (tineri defavorizați, NEET, ucenici) să se inițieze la propria lor organizație, oferind servicii populației districtului.

Serviciile pentru tineret oferite de către CIJ, introduce oamenii în funcționarea democratică a unei companii, în organizarea colectivă a muncii, gestionarea cooperativă și funcționarea pieței. Tinerii sunt susținuți de facilitatori, de un comitet local care reunește profesioniști în domeniul ocupării forței de muncă, centre VET, cooperative, actori din sectorul economiei sociale și solidare.

CIJ dezvoltă noi abordări pentru a împuternici tinerii dezavantajați să preia controlul asupra propriului destin prin dezvoltarea unui puternic sentiment de inițiativă și antreprenoriat (SIE) și să devină o parte a societății.

În cele din urmă, CIJ ajută tinerii dezavantajați să preia controlul asupra propriului destin prin dezvoltarea unui puternic sentiment de inițiativă.

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF (http://www.ssf.org.es/) este un ONG, înființat în 2009 și compus din profesioniști din mai multe domeni. Misiunea sa este de a contribui la dezvoltarea, integrarea și bunăstarea celor mai vulnerabile grupuri, promovând toleranța, justiția și responsabilitatea socială în cooperare cu alte organizații și instituții publice. Organizația promovează incluziunea socială, indiferent de vârstă, origine socială, cultură, orientare sexuală sau caracteristici individuale. SSF lucrează în strânsă cooperare cu Direcția Servicii Sociale și Integrare Socială din regiunea Madrid, administrația publică și municipalități (consiliul municipal Alcorcón și Leganés), centre educative, organizații publice și private, companii. 

În cele din urmă, SSF, ca membru al Consiliului Tineretului din Madrid, colaborează cu autoritățile publice și centrele educaționale pentru a promova participarea activă a tinerilor la viața democratică.

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region)

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region) (www.aeva.eu) a fost înființată în 1998 ca o organizație non-profit pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor locale privind lipsa competențelor persoanelor din câmpul munci. În prezent, asociația are 159 de profesioniști calificați.

AEVA-EPA (www.epa.edu.pt) are 6 unități în regiunea Aveiro, situate în zonele urbane, rurale, de coastă și în zonele de tranziție industrială și oferă mai multe calificări FIV, ÎPT și ÎPT care vizează pe an aproximativ 1000 de cursanți (14- 21 de ani), majoritatea dintre ei cu mai puține oportunități, antecedente de migrații și istoric al abandonului. 

Învățarea se bazează pe abordări centrate pe elev și pe principiile educației incluzive. În plus, serviciile psihologice și de orientare profesională sunt oferite de 14 profesioniști tuturor studenților, cursanților și educatorilor. Majoritatea programelor VET oferite de AEVA-EPA se bazează pe sistemul dual național, cu o componentă puternică de ucenicie și învățare bazată pe muncă, care vizează satisfacerea nevoilor pieței muncii și creșterea gradului de angajare. În prezent, implementează 46 de cursuri cu o cale cuprinsă între 2 și 3 ani.

SAFE Regen

SAFE Regen a început viața ca mic colectiv de arte creative la sfârșitul anilor ’90. De atunci SAFE a realizat o creștere rapidă și susținută, devenind un centru comunitar cheie în comunitatea South Sefton, sprijinind mii de rezidenți locali și ajutând sute de întreprinderi mici, întreprinderi sociale, organizații creative și sociale să înceapă și să crească. 

Organizația acționează ca o conductă între „familia” organizațiilor sociale și micro / IMM-urile bazate pe centrul său și instituțiile ancore importante, cum ar fi Sefton Borough Council, trusturi locale de sănătate publică și NHS, colegii și universități, asociații de locuințe și organisme de regenerare. 

Acum deține și administrează un pub comunitar (spațiu pentru evenimente), un centru de afaceri comunitar (care găzduiește alte 13 întreprinderi sociale) 5 acri creștere / spațiu public adiacent unei porțiuni a canalului Liverpool / Leeds, pe care a adoptat-o ​​în mod oficial și îl îngrijește. 

Organizația are 6 angajați cu normă întreagă și are o cifră de afaceri anuală de peste 1 milion de lire sterline. În cele din urmă, SAFE îi ajută pe tineri să dezvolte proiecte creative care să contribuie la regenerarea socială.

ActionAid Denmark

Ca parte a ActionAid International, AADK lucrează pentru a uni oamenii în lupta împotriva nedreptății sociale, excluziunii, sărăciei și inegalităților. ActionAid International are un set comun de valori, pe baza cărora lucrează împreună în peste 45 de țări pentru a consolida drepturile persoanelor vulnerabile și a le asigura accesul la influență. Ei lucrează împreună ca o organizație locală și globală pentru a uni oamenii care luptă pentru soluții la probleme comune. Abordarea lor comună în toate țările este că persoanele marginalizate care sunt supuse discriminării trebuie să fie în centrul propriei lor lupte pentru drepturi și justiție socială. Au legături strânse cu societatea locală din fiecare țară și lucrează pentru a se asigura că persoanele vulnerabile dobândesc capacitatea și forța de a lupta pentru drepturi, dreptate și demnitate. 

AADK are 174 de angajați (cu normă întreagă) și aprox. 20.000 de membri ai organizației. În cele din urmă, AADK îmbunătățește oportunitățile tinerilor de a atinge o dezvoltare justă și durabilă, rezolvând problemele adânc înrădăcinate care duc la sărăcie și inegalități, inclusiv la schimbările climatice.

Timis County Youth Foundation (FITT)

Timis County Youth Foundation (FITT) este o organizație umbrelă pentru ONG-uri de tineret din partea de vest a României. Cu peste 30 de membri ai ONG-urilor de tineret și 28 de ani, FITT este cel mai important și mai vechi ONG de tineret din această parte a țării.

Programele și activitățile implementate de FITT variază de la programe sociale pentru tineri defavorizați la programe culturale, cetățenie activă și elaborarea de politici (la nivel local și național).

FITT, în sine, este un model de comportament democratic, fiind administrat de o Adunare Generală formată din toate ONG-urile de tineret din județul Timiș (partea de vest a României).

FITT este unul dintre cei 7 membri ai Grupului Național de Lucru pe Dialog Structurat, având o cooperare foarte bună cu Ministerul Tineretului și Sportului și fiind unul dintre cei mai importanți contribuitori la Raportul Național al ciclului 6 al Dialogului Structurat al UE cu Tinerii, care a fost contribuția României la proiectul de propunere al Comisiei Europene privind noua strategie a UE pentru tineret.

În cele din urmă, FITT se concentrează pe participarea tinerilor la elaborarea politicilor locale și naționale pentru tineret.

Südwind

Südwind lucrează de 40 de ani în educația pentru dezvoltare și sensibilizare. Cu un sediu central în Viena și 7 birouri regionale în provincii (aproximativ 50 de angajați), acesta se adresează actorilor locali din toată Austria. 

Südwind aplică expertiza unică de dezvoltare internațională pe care a dobândit-o, atât în activitățile sale didactice, în special „Învățării globale”, cât și în activitățile sale de sensibilizare și campanie. 

Diversitatea proiectelor Südwind reflectă complexitatea relațiilor nord-sud, cultural, economic, ecologic, politic și interpersonal. Fiind fondată inițial de Consiliul austriac pentru tineret pentru cooperare pentru dezvoltare, activitatea tinerilor a fost întotdeauna în centrul activității Südwinds, alături de sensibilizarea și educația formală. 

Südwind este angajată în prezent în proiecte Erasmus +, precum și în numeroase alte proiecte și inițiative. În cele din urmă, Südwind lucrează la auto-abilitarea și participarea politică a tinerilor defavorizați și la educația cetățenească globală.