Despre proiectul YOUROTRIP

Ce este YOUROTRIP?

YOU.th RO.und TRIP. pentru acțiune climatică (acronim: YOUROTRIP) este un proiect european implementat în contextul programului de finanțare Erasmus + „Sprijin pentru reforma politicilor – Tineretul european împreună” cu acordul numărul 614827.

Misiunea și viziunea noastră

Proiectul YOUROTRIP își dorește să încurajeze participarea tinerilor la procedurile democratice de luare a deciziilor prin discuții în ceea ce privește domeniul climatic.

Dorim să oferim tinerilor o voce în abordarea schimbărilor climatice! Astfel, tineri din 8 țări vor forma consilii de tineret, vor coopera și vor elabora politici în domeniul acțiunii climatice, în timp ce vor fi susținuți de decidenți și părțile interesate la nivel local, regional, național și european! Prin YOUROTRIP, tinerii vor avea ocazia de a avea un impact pozitiv și de a muta Europa într-un viitor mai durabil!

Misiunea noastră este să:

  • Încurajăm participarea activă și a procedurilor democratice la luarea deciziilor printr-un mod structurat;
  • Promovăm identitățile și valorile europene;
  • Stabilim o legătură între tineri, autoritățile locale și alte părți interesate relevante pentru a promova dialogul social;
  • Creștem gradului de conștientizare cu privire la necesitatea cooperării internaționale pentru a rezolva provocările comune legate de schimbările climatice.

Viziunea noastră este:

  • Să consolidăm vocea tinerilor și să le încurajeze participarea activă, pentru a-și modela Europa, mediul și, prin urmare, viitorul.

Activitățile noastre

Proiectul YOUROTRIP presupune următoarele activități:

 

  • O formare a lucrătorilor de tineret cu privire la modalitățile optime de sprijinire a tinerilor în procesul de elaborare a politicilor prin proceduri democratice.

Mai exact, partenerii proiectului vor elabora un curriculum și un cadru de competențe pentru lucrătorii de tineret care sprijină implicarea democratică a tinerilor, acestea putând fi accesate aici.

  • O serie de 7 schimburi de tineri cu participanți din 8 țări europene, cu scopul de a spori capacitatea tinerilor de a coopera indiferent de locul de origine și de mediul cultural. Grupurile de tineri vor petrece o săptămână plină de activități și dezbateri participative în 7 țări, implicând și tineri locali, astfel încât aceștia să elaboreze documente de politici care să conțină propunerile lor privind abordarea schimbărilor climatice.  

 

Pentru mai multe detalii, accesați Consiliile Locale de Tineri  • La sfârșitul fiecărui schimb, tinerii locali care au fost implicați în acțiune constituie un Consiliu Local de Tineri, care apoi se angajează să creeze legături prin evenimente de networking și mese rotunde cu stakeholderi locali (autorități locale și regionale, școli, universități, ONG-uri, întreprinderi, asociații de mediu și de tineret), să își împărtășească viziunea și să le solicite sprijinul prin semnarea unui memorandum de înțelegere, declarând disponibilitatea de a coopera și de a se sprijini reciproc în viitoarele inițiative care vizează un viitor mai durabil.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Consiliile Locale de Tineri  • În cele din urmă, reprezentanții tuturor consiliilor locale de tineri din Europa își vor prezenta recomandările de politici instituțiilor europene de la Bruxelles, pentru a contura viitoarele strategii privind tinerii și mediul, în timp ce va fi elaborată o idee de propunere comună pentru a căuta o modalitate de a continua și extinde rețeaua consiliilor de tineri.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Consiliile Locale de Tineri