Partnere

IASIS

IASIS er en non-profit organisation som arbejder for social inklusion, mentalt helbred og uddannelse. Organisationen er tilknyttet erhvervsministeriet, det nationale register af non-profit indenfor den private sektor og det specielle register af frivillige ikke statslige organisationer af generaldirektoratet for velfærd [09110AEN21094O32N-0798 og 09110AEN21021N3210N].

IASIS blev grundlagt I 2005. I sine 15 års levetid har mennesker altid været centralt for hvordan projekterne er blevet designet og implementeret, med det formål at sørge for psykosocialt støtte, bekæmpe sociale eksklusion af sårbare grupper, skabe psykologi- og rådgivningstilbud samt lige muligheder og nye perspektiver.

Mere end 5000.0000 mennesker har modtaget ydelser fra organisationen siden 2006. 

IASIS har sørget for at støtte alle i nød de sidste 15 år: Folk med mentale helbredsproblemer, asylansøgere, uledsagede mindreårige, hjemløse, kvinder, børn og unge, såvel som professionelle i det humanitære område og uddannelsessektoren.

IASIS har drevet syv ungdomscentre ved navn CONNECT YOUR CITY. I projektet bliver unge mennesker i alderen 16-30 modtaget, trænet og gjort sig i stand til at deltage, gennem mentorordninger med jævnaldrende, i planlægningen og implementeringen af projekter og handlinger der er baseret på de europæiske medborgerskabsprincipper og deltagelse.

ActionAid Hellas (AAH)

ActionAid Hellas (AAH) er en medlemsorganisation i ActionAid International. Det er en ikke-statslig udviklet organisation, der arbejder med mere end 15 millioner mennesker i 45 lande. ActionAid arbejder lokalt, nationalt og internationalt med deltagende metoder baseret på en menneskerettighedstilgang, hvor folk lokalt er involveret i at adressere deres behov og skabe et bedre sted at leve og arbejde i.   

AAH blev grundlagt i Athen, Grækenland i 1998 og kæmper for at øge borgeres engagement og deltagelse, fremme aktivt medborgerskab og promovere social inklusion af sårbare grupper. På samme tid stræber de efter kollektivt handling der skaber social retfærdighed og velfærd for alle. Gennem deres medborgerhuse og ungdomsklubber i Athen, støtter AAH deres medborgere (voksne, unge og børn) som oplever social og økonomisk eksklusion og fremmer frivilligkultur og aktivt medborgerskab blandt unge mennesker. AAH laver også oplysningsarbejde gennem kampagner, uddannelsesprogrammer og mobiliseringsaktiviteter med fokus på globalt medborgerskab, hvor mere end 40.000 studerende deltager hvert år.  

Til sidst promoverer AAH aktivt medborgerskab blandt unge,gennem uddannelse og mobiliseringsaktiviteter og opfordrer sårbare unge til at tage handling gennem dets medborgerhuse.

Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ)

The Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ) er en offentligt interesseorganisation etableret i Corsica. Organisationen implementerer uddannelsesprojekter der fokuserer på at skabe handlingsrum. Det er hovedsageligt i dårligt stillede provinser og særligt i de nabolag som er defineret som ”sensitive byområder”,  som er områder der tackler mange forskellige problematikker.

Programmet giver unge i alderen 16 til 25 år, primært dårligt stillede unge, lærlinge, eller folk der ikke er beskæftiget med uddannelse eller arbejde, til selv at skabe deres eget kooperativ ved at tilbyde tjenester til beboerne i området.

CIJ introducerer til de demokratiske funktioner i et firma, til den kollektive organisering af arbejdsmarkedet, forvaltningssamarbejde og forståelse for det økonomiske marked. De unge mennesker bliver støttet af facilitatorer og en lokal komité som skaber et samarbejde mellem professionelle inden for arbejdsmarkedet- og ansættelser, VET centre, kooperative og aktører for social solidaritet indenfor den økonomiske sektoren.

CIJ udvikler nye metoder til at styrke udsatte unge, så de kan tage kontrol over deres eget liv ved at skabe en sans for initiativ og entreprenørskab (SIE) og blive en del af samfundet.

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF (http://www.ssf.org.es/) er en NGO som blev etableret i 2009 og består af tværfaglige professionelle. Deres mission er at bidrage til udvikling, integration og trivsel for de mest sårbare grupper, samt promovere tolerance, retfærdighed og socialt ansvar i samarbejde med andre organisationer og offentlige institutioner. Organisationen skaber inklusion for alle mennesker i samfundet, uafhængigt af deres alder, sociale gruppe, kultur, seksuelle orientering eller individuelle karakteristika. SSF arbejder i tæt samarbejde med direktoratet af sociale tjenester og social integration i regionen Madrid, offentlig administration og kommuner (byrådet i Alcorcón og Leganés), læringscentre, offentlige og private organisationer og firmaer. Til sidst har SSF, som et medlem af ungerådet i Madrid, arbejdet med offentlige myndigheder og uddannelsescentre for at skabe bedre forhold for unges aktive deltagelse i demokratiet.

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region)

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region) (www.aeva.eu) blev etableret som NGO i 1998, med fokus på at hjælpe lokale virksomheder med at håndtere kompetencegab, gennem at etablere en tættere dialog mellem uddannelsessteder og arbejdsgivere. På nuværende tidspunkt har organisationen 159 ansatte. AEVA -EPA (www.epa.edu.pt) har seks filialer i Aveiro regionen, der der er beliggende i urbane, landlige, kystnære og industrielle grænseområder. De tilbyder samtlige IVET, CVET og TVET kvalifikationer til op til 1000 elever årligt (14-21 år), der alle oplever begrænsede muligheder i livet, har indvandrerbaggrund, og er droppet ud af deres uddannelse. Læringsprocesserne er baseret på deltagercentrerede metoder og principper omkring inklusiv undervisning. Udover det er der tilbud om psykologi- og karrierevejledning til alle studerende, elever og pædagoger fra 14 professionelle. Det meste af VET programmerne tilbudt af AEVA-EPA er baseret på det nationale dobbelte system, med fokus på lærepladser og arbejdsbaseret læring, der stræber efter at møde efterspørgslen på arbejdsmarkedets og øge chancen for at opnå ansættelse. For øjeblikket tilbydes 46 kurser over de næste 2 og 3 år. Slutteligt styrker AEVA unge i miljø, aktivt medborgerskab, intergenerationel læring, frivillighed, social inklusion og menneskerettigheder.

SAFE Regen

SAFE Regen startede op som små kreative kunstkollektiver i slutningen af 1990’erne. Siden da har SAFE opnået hurtig og vedvarende vækst og er blevet en fast del af en Community Hub i det sydlige Sefton, der støtter tusindvis af lokale beboere og hjælper hundredevis af mindre forretninger, sociale entreprenører, samt kreative og sociale organisationer med iværksætteri og vækstskabelse. Organisationen fungerer som en bindeled mellem en større gruppe af sociale organisationer, micro/SMEs og større lokale institutioner såsom Sefton’s byråd, lokale folkesundhedscentre, fonde, universiteter, boligforeninger og regenereringscentre. SAGE Regen ejer og drifter; et borgerhus, en Community Business Hub (der huser 14 sociale entreprenører), samt et 5 hektar stort område beliggende nær Liverpool/Leeds kanalen, som organisationen officielt råder over og vedligeholder. Organisationen har 6 fuldtidsarbejdere og har en årlig omsætning på over 1 mio. pund. Slutteligt styrker SAFE Regen unge mennesker i at udvikle kreative projekter, der skaber social fornyelse.

ActionAid Denmark

Som del af ActionAid International, arbejder AADK for at samle folk i kampen mod social uretfærdighed, eksklusion, fattigdom og ulighed. ActionAid International har et fælles værdisæt, der skaber grobund for et samarbejde på tværs af mere end 45 lande, der styrker udsatte menneskers rettigheder og sikrer dem indflydelse.

AADK er en lokalt og globalt orienteret organisation, der samler folk i kampen for fælles løsninger på fælles problemer. Deres tilgang i alle lande er, at marginaliserede mennesker, som oplever diskrimination, er centrum i deres egen kamp for rettigheder og social retfærdighed. AADK arbejder tæt sammen med lokalsamfundet arbejder for at sikre udsatte mennesker får evnen og styrken til at kæmpe for rettigheder, retfærdighed og værdighed. AADK har 174 fuldtidsansatte og omkring 20.000 medlemmer. Slutteligt arbejder AADK for at styrke unge menneskers forudsætninger for at bidrage til retfærdig og bæredygtig udvikling, samt løse strukturelle problemer, der fører til fattigdom og ulighed, herunder klimaforandringer.

Timis County Youth Foundation (FITT)

Timis County Youth Foundation (FITT) er en paraplyorganisation for unge NGO’er i den vestlige del af Rumænien. Den har eksisteret i 28 år og har 30 medlemmer. FITT er den ældste og mest kendte ungdoms-NGO i denne del af landet. Organisationens programmer og aktiviteter varierer mellem sociale programmer for udsatte unge mennesker til kulturelle programmer, aktivt medborgerskab og udvikling af politik på lokalt og nationalt niveau. FITT i sig selv er en forbillede på demokratisk opførsel, da den administreres af en generalforsamling, der udgøres af samtligt ungdoms-NGO’er i Timis-regionen (den vestlige del af Rumænien). FITT er én ud af de syv medlemmer i National Working Group on Structured Dialogue, der har et stærkt samarbejde med Unge- og Sportsministeriet og har været en af de mest betydningsfulde bidragsydere i den nationale rapport omhandlende den sjette version af EU Structured Dialogue with Young People, hvilket var det rumænske bidrag til Kommissionens udkast til en ny EU ungdomsstrategi. Slutteligt fokuserer FITT på ungedeltagelse i udformning af lokal og national ungdomspolitik.

Südwind

Südwind arbejder med uddannelse i udviklingsarbejde og har drevet oplysninsarbejde i 40 år. Med hovedkvarter i Wien og syv regionale kontorer i provinserne (ca. 50 ansatte), når organisationen ud til lokale aktører på tværs af hele Østrig. Südwind bruger sin unikke internationale udviklingsekspertise til dets undervisningsarbejde, særligt “Globalt læring”, og dets oplysnings- og kampagnearbejde. Forskelligheden i Südwind’s projekter afspejler kompleksiteten af nord-syd relationerne kulturelt, økonomisk, miljømæssigt, politisk og interpersonelt. Organisaitonen var oprindeligt etableret af the Austrian Youth Council for Development Cooperation, og ungearbejdet har derfor altid været fokus for Südwinds principper, efterfulgt af oplysningsarbejde og formel uddannelse. Südwind er for tiden engageret i Erasmus+ projekter, såvel som talrige andre projekter og initiativer. Slutteligt arbejder SUDWIND for self-empowerment og politisk deltagelse blandt udsatte unge, samt uddannelse i globalt medborgerskab.