Om YOUROTRIP projektet

Hvad er YOUROTRIP 

YOU.th RO.und TRIP. for climate action (forkortelse: YOUROTRIP) er et europæisk projekt, der implementeres i regi af programmet Erasmus+ “Support for Policy Reform – European Youth Together” med aftalenummer 614827.

Vores vision og mission

 

Ambitionerne bag YOUROTRIP projektet er at fremme unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser gennem diskussion af klimaforandringerne, som et højt prioriteret tema.

 

Vi ønsker at give de unge en stemme i kampen mod klimaforandringerne! Unge mennesker fra otte lande vil danne hver sine nationale ungdomsråd, der skal udvikle politik for klimahandling – med støtte fra beslutningstagere og interessenter på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan! YOUROTRIP giver de unge mulighed for positiv indflydelse, hvor de sammen kan skabe en mere bæredygtig fremtid for Europa!

 

Vores mission er at:

 

  • Understøtte aktiv deltagelse og demokratisk tilgang i beslutningstagning.
  • Fremme den europæiske identitet og europæiske værdier
  • Bygge bro mellem unge, lokale myndigheder og andre relevante interessenter med henblik på at styrke dialogen i samfundet.
  • Understrege nødvendigheden af internationalt samarbejde for at løse fælles udfordringer relateret til klimaforandringer.

 

Vores vision er at:

 

  • Styrke unges stemme og støtte deres engagement i at skabe deres Europa, deres klima og derfor, deres fremtid.

Vores aktiviteter:

YOUROTRIP er et 2-årigt projekt, der involverer følgende aktiviteter: 

  • Undervisningsforløb, hvor ungdomsarbejdere uddannes i at støtte unges engagement i demokratisk politikudvikling 
  • 7 unge-udvekslinger med deltagere fra 8 europæiske lande, med en målsætning om at styrke samarbejde på tværs af nationalitet og kulturel baggrund. Grupperne af unge vil tilbringe én uge fyldt med aktiviteter og debatter i 7 lande, hvor også lokale unge vil deltage i udarbejdelsen af ’policy papers’ med deres forslag til håndtering af klimaforandringerne. 
  • Efter endt udveksling vil lokale unge have deltaget i dannelsen af lokale ungeråd, som herefter udvikler deres netværk gennem networking events og roundtables med lokale interessenter (lokale og regionale myndigheder, skoler, universiteter, NGO’er, virksomheder, samt klima- og ungeorganisationer). Her kan de unge indhente opbakning til deres vision gennem aftalememorandi, der erklærer interessenternes samarbejdsvillighed og tilslutning til at støtte hinanden i fremtidige initiativer og tiltag for en bæredygtig fremtid. 
  • Afslutningsvis vil repræsentanter fra alle lokale ungeråd præsentere deres politiske anbefalinger til de europæiske institutioner i Bruxelles, med en målsætning om at påvirke de fremtidige strategier for unge og klima, der også vil omfatte udvikling af et fælles forslag til udvidelse af netværket af ungeråd.