Εταίροι

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΊΑΣΙΣ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της Κοινωνικής Ένταξης, της Ψυχικής Υγείας και της Εκπαίδευσης. Ο φορέας συνδέεται με το Υπουργείο Εργασίας, το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας [09110AEN21094O32N-0798 καθώς και  09110AEN21021N3210N]

Η ΑμΚΕ ΊΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Στη 15ετή της εμπειρία και συμβολή, ο άνθρωπος ήταν πάντα στο επίκεντρο των δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί, με βασικό αντικείμενο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών. 

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται σε περισσότερα από 500.000 άτομα από το 2006 έως σήμερα.

Η ΑμΚΕ ΊΑΣΙΣ προσφέρει υποστήριξη σε όποιον βρίσκεται σε ανάγκη εδώ και 15 χρόνια : σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, σε αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτους ανήλικους, σε άστεγους, γυναίκες, παιδιά, και νέους ανθρώπους, καθώς και σε επαγγελματίες του Ανθρωπιστικού και του Εκπαιδευτικού τομέα.

Η ΑμΚΕ ΊΑΣΙΣ λειτουργεί επτά (7) Κέντρα Νέων με την ονομασία “CONNECT YOUR CITY”. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, νέοι άνθρωποι ηλικίας 16-30 ετών, ψυχαγωγούνται, εκπαιδεύονται και δύνανται να συμμετέχουν, μέσω καθοδήγησης από ειδικούς, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων και δράσεων που προωθούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της συμμετοχής.

ActionAid Hellas (AAH)

H ActionAid Hellas (AAH) είναι θυγατρικό μέλος της ActionAid International, μιας μη κυβερνητικής αναπτυξιακής οργάνωσης που συνεργάζεται με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες. Η ActionAid λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και ευνοεί τις συμμετοχικές μεθόδους που βασίζονται στην προσέγγιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι εμπλέκονται τοπικά στην κάλυψη των αναγκών τους και στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός καλύτερου μέρους διαμονής και εργασίας. Η AAH ιδρύθηκε στην Αθήνα , στην Ελλάδα το 1998, όπου δουλεύει για την αύξηση της συμμετοχής και της εμπλοκής των πολιτών, την καλλιέργεια της έννοιας του ενεργού πολίτη και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ατόμων, παρέχοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες συλλογικής δράσης για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας για όλους. Μέσω του Κοινοτικού Κέντρου και της Λέσχης Νεολαίας της στην Αθήνα, η AAH υποστηρίζει τους συμπολίτες μας (ενήλικες, νέους και παιδιά) που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και προωθεί την κουλτούρα του εθελοντισμού και την έννοια του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων ανθρώπων. Η AAH υλοποιεί επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες κοινωνικής κινητοποίησης που σχετίζονται με την παγκόσμια ιθαγένεια, όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 40.000 μαθητές κάθε χρόνο. Τέλος, η AAH προωθεί την ταυτότητα του ενεργού πολίτη στους νέους μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κοινωνικής κινητοποίησης και ενθαρρύνει τους ευάλωτους νέους να αναλάβουν δράση μέσω του Κοινοτικού Κέντρου της.

Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ)

Ο Coopérative d’Initiatives Jeunes (CIJ) είναι ένας συνεταιρισμός δημοσίου συμφέροντος που ιδρύθηκε στην Κορσική. Ο συνεταιρισμός υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο της συνεργασίας εστιάζοντας τις ενέργειές του κυρίως σε μειονεκτούντα προάστια, και ιδίως στις γειτονιές που ορίζονται ως «ευαίσθητες αστικές περιοχές» που συχνά παρουσιάζονται ως περιοχές που συνδυάζουν δυσκολίες. Το πρόγραμμά του επιτρέπει σε νέους – ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών (νέοι σε μειονεκτική θέση, ΝΕΕΤs, μαθητευόμενοι) να ξεκινήσουν τον δικό τους συνεταιρισμό, προσφέροντας υπηρεσίες στον πληθυσμό της περιοχής.

Οι σχετιζόμενες με τη νεολαία υπηρεσίες του CIJ παρουσιάζουν στους ανθρώπους τη δημοκρατική λειτουργία μιας εταιρείας, τη συλλογική οργάνωση της εργασίας, τη συνεταιριστική διαχείριση και τη λειτουργία της αγοράς. Οι νέοι υποστηρίζονται από διαμεσολαβητές, οι οποίοι υποστηρίζονται από μια τοπική επιτροπή που συνδέει επαγγελματίες από τον τομέα της απασχόλησης, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνεταιρισμούς, φορείς από τον κοινωνικό τομέα και τον τομέα οικονομικής αλληλεγγύης.

O CIJ αναπτύσσει νέες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων ώστε να πάρουν τον έλεγχο της μοίρας τους μέσω της ανάπτυξης ισχυρού αισθήματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας (SIE) και να γίνουν μέρος της κοινωνίας.

Τέλος, ο CIJ ενδυναμώνει τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ώστε να πάρουν τον έλεγχο της μοίρας τους μέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού αισθήματος πρωτοβουλίας.

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF

Η SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS NGOD – SSF (http://www.ssf.org.es/) είναι μια ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών. Η αποστολή της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία των πιο ευάλωτων ομάδων, την προώθηση της ανοχής, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και δημόσιους οργανισμούς. Προωθεί την ένταξη στην κοινωνία όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής προέλευσης, πολιτισμού, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ατομικών χαρακτηριστικών. Η SSF συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας και Κοινωνικής Ένταξης της περιοχής της Μαδρίτης, τη δημόσια διοίκηση και τους δήμους (δημοτικό συμβούλιο Alcorcón και Leganés), εκπαιδευτικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες. Τέλος, η SSF, ως μέλος του Συμβουλίου Νέων της Μαδρίτης, συνεργάζεται με δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά κέντρα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region)

Η AEVA (Ένωση για την Εκπαίδευση και την Αξιοποίηση της Περιφέρειας Aveiro) (www.aeva.eu) ιδρύθηκε το 1998 ως μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων ως προς την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των επαγγελματικών δεξιοτήτων με το να φέρει τον κόσμο της εκπαίδευσης και τον κόσμο της εργασίας πιο κοντά. Επί του παρόντος, η ένωση απασχολεί 159 εξειδικευμένους επαγγελματίες. Το AEVA-EPA (www.epa.edu.pt) διαθέτει 6 μονάδες στην Περιοχή Aveiro, σε αστικές, αγροτικές, παράκτιες και βιομηχανικές περιοχές μετάβασης, και προσφέρει αρκετές πιστοποιήσεις IVET, CVET και TVET, στοχεύοντας περίπου σε 1000 μαθητές ετησίως (14– 21 ετών), οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ιστορικό μετανάστευσης και ιστορικό εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μαθησιακή πορεία βασίζεται σε προσεγγίσεις με κέντρο τον μαθητευόμενο και αρχές ενταξιακής εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες Ψυχολογικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού από 14 επαγγελματίες σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς. Τα περισσότερα από τα προγράμματα των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται από το AEVA-EPA βασίζονται στο εθνικό σύστημα εναλλασσόμενης κατάρτισης, με ισχυρά στοιχεία μαθητείας και μάθησης με προσανατολισμό την εργασία, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Επί του παρόντος υλοποιούν 46 μαθήματα διάρκειας μεταξύ 2 και 3 ετών. Τέλος, η AEVA ενδυναμώνει τη νεολαία στους τομείς του περιβάλλοντος, της έννοιας του ενεργού πολίτη, της διαγενεακής μάθησης, του εθελοντισμού, της κοινωνικής ένταξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

SAFE Regen

O SAFE Regen γεννήθηκε ως μικρή συλλογικότητα δημιουργικών τεχνών στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Έκτοτε, ο SAFE πέτυχε ταχεία και διαρκή ανάπτυξη, και καθιερώθηκε σταθερά ως βασικός Κοινοτικός Κόμβος στην κοινότητα του South Sefton, υποστηρίζοντας χιλιάδες κατοίκους της περιοχής και βοηθώντας εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν. Λειτουργεί ως αγωγός μεταξύ της «οικογένειας» των κοινωνικών οργανώσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση τον κόμβο του, και των μεγάλων ιδρυμάτων όπως το Συμβούλιο Sefton Borough, οι τοπικές μονάδες δημόσιας υγείας και τα NHS, κολέγια και πανεπιστήμια, οργανώσεις που προσφέρουν στέγαση και φορείς ανάπλασης. Αυτή τη στιγμή κατέχει και διαχειρίζεται: μια κοινοτική παμπ (χώρος εκδηλώσεων), έναν Κοινοτικό Επιχειρησιακό Κόμβο (που στεγάζει 13 άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις) 5 στρέμματα αναπτυσσόμενου / δημόσιου χώρου δίπλα σε ένα τμήμα του καναλιού Λίβερπουλ / Λιντς, το οποίο έχει υιοθετήσει επίσημα και φροντίζει. Ο οργανισμός έχει 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών. Τέλος, ο SAFE ενδυναμώνει τους νέους ώστε να αναπτύξουν δημιουργικά προγράμματα συμβάλλοντας στην κοινωνική αναγέννηση.

ActionAid Denmark

Ως μέρος της ActionAid International, η AADK δουλεύει για να ενώνει τους ανθρώπους στον αγώνα ενάντια στην κοινωνική αδικία, τον αποκλεισμό, τη φτώχεια και τις ανισότητες. Η ActionAid International έχει ένα κοινό σύνολο αξιών, βασισμένα στο οποίο, τα μέρη της, συνεργάζονται σε περισσότερες από 45 χώρες για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στην επιρροή. Εργάζονται μαζί ως μια οργάνωση με τοπικό και παγκόσμιο προσανατολισμό για να ενώσουν ανθρώπους που αγωνίζονται για κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα. Η κοινή τους προσέγγιση σε όλες τις χώρες είναι ότι τα περιθωριοποιημένα άτομα που υφίστανται διακρίσεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του δικού τους αγώνα για δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουν στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία σε κάθε χώρα και εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα ευάλωτα άτομα αποκτούν την ικανότητα και τη δύναμη να αγωνίζονται για δικαιώματα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Η AADK έχει 174 υπαλλήλους (πλήρους απασχόλησης) και περίπου. 20.000 μέλη του οργανισμού. Τέλος, η AADK βελτιώνει τις ευκαιρίες των νέων να πετύχουν μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, επιλύοντας τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα που οδηγούν στη φτώχεια και τις ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

Timis County Youth Foundation (FITT)

Το Ίδρυμα Νεολαίας Timis County (FITT) είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα για ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται με τη νεολαία στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Με περισσότερα από 30 μέλη-ΜΚΟ για νέους και όντας 28 ετών, το FITT είναι η πιο σημαντική και η αρχαιότερη ΜΚΟ για νέους σε αυτό το μέρος της χώρας. Τα Προγράμματα και οι δραστηριότητες που υλοποιεί το FITT κυμαίνονται από κοινωνικά προγράμματα για νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έως πολιτιστικά προγράμματα, την έννοια του ενεργού πολίτη και την ανάπτυξη πολιτικής (τοπικό και εθνικό επίπεδο). Το FITT, από μόνο του, αποτελεί ένα μοντέλο δημοκρατικής συμπεριφοράς, διοικούμενο από μια Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλες τις ΜΚΟ της νεολαίας της περιοχής Timis (Δυτικό τμήμα της Ρουμανίας). Το FITT είναι ένα από τα 7 μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο για τα θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού και όντας ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές στην Εθνική Έκθεση του 6ου κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου της ΕΕ με τους Νέους που ήταν η εθνική συμβολή της Ρουμανίας στο σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία.

Südwind

Η Südwind δραστηριοποιείται στην αναπτυξιακή εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση εδώ και 40 χρόνια. Με έδρα στη Βιέννη και 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα) απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind εφαρμόζει τη μοναδική τεχνογνωσία διεθνούς ανάπτυξης που έχει αποκτήσει τόσο στο εκπαιδευτικό της έργο, ειδικότερα «Global Learning», όσο και στο έργο ευαισθητοποίησης και Εκστρατειών. Η ποικιλομορφία των έργων της Südwind αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων Βορρά-Νότου, πολιτιστικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά και διαπροσωπικά. Έχοντας αρχικά ιδρυθεί από το Αυστριακό Συμβούλιο Νέων για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, η σχετιζόμενη με τους νέους εργασία υπήρξε πάντα στην καρδιά του έργου της Südwinds δίπλα στην ευαισθητοποίηση και την τυπική εκπαίδευση. Η Südwind ασχολείται επί του παρόντος με προγράμματα Erasmus+ καθώς και με πολλά άλλα έργα και πρωτοβουλίες. Τέλος, η SUDWIND δουλεύει για την αυτο-ενδυνάμωση και την πολιτική συμμετοχή των μειονεκτούντων νέων, και την εκπαίδευση σχετικά με την παγκόσμια ιθαγένεια.