Consiliul Local de Tineri din Timișoara, România

Consiliul Local de Tineri din Timișoara, România, a fost înființat în contextul proiectului YOUROTRIP .În contextul proiectului, activitățile care au fost organizate în România sunt următoarele:

  • • Cea de-a patra mobilitate din cadrul proiectului, în care 29 de tineri din Grecia, Franța, Spania, Portugalia, Danemarca, România și Austria au venit la Timișoara în cursul lunii octombrie 2021, unde s-au întâlnit, au făcut brainstorming și au creat un document de politică pentru acțiunile climatice și, mai precis, pentru prevenirea defrișărilor.

• Aceste recomandări de politici le-au fost prezentate stakeholderilor locali în cadrul unui eveniment de networking care a avut loc în Timisoara, România în cursul lunii februarie 2022, unde tinerii și-au prezentat recomandările de politici și au solicitat sprijin prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere (MoU).

• Tinerii reprezentanti ai Consiliului Local de Tineri din Timișoara, România au reușit sa obțină sprijinul a 23 stakeholderi, care au semnat memorandumurile de înțelegere declarându-și sprijinul pentru Consiliile Locale de Tineri ale proiectului YOUROTRIP. Iată stakeholderii care împărtășesc viziunea Consiliilor Locale de Tineri privind acțiunile climatice și au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) cu acestea!

• La finalul proiectului, în luna mai 2022, reprezentanții Consiliului Local de Tineri Timișoara, România, împreună cu reprezentanții celorlalte Consilii Locale de Tineri create în contextul proiectului YOUROTRIP, și-au prezentat recomandările de politici în fața distinșilor deputați din Parlamentul European, care le-au oferit feedback despre modul în care ideile și propunerile lor ar putea fi puse efectiv în practică.