Danmarks Lokale Ungdomsråd

Det Lokale Ungdomsråd i København, Danmark, blev etableret i forbindelse med YOUROTRIP-projektet. I forbindelse med projektet er de aktiviteter, der blev organiseret i Danmark, følgende:

  • • Projektets 3. ungdomsmobilitet, hvor 25 unge fra Grækenland, Frankrig, Spanien, Portugal, Danmark, Rumænien og Østrig kom til København i løbet af september 2021, hvor de mødtes, brainstormede og kom med et politikpapir for klima handling, og mere specifikt om klimaretfærdighed.

Disse politiske anbefalinger blev præsenteret for lokale interessenter under et netværksarrangement, der fandt sted i København, Danmark, hvor de unge præsenterede deres politiske anbefalinger og bad om deres støtte ved at underskrive et aftalememorandum (MoU)

De unge repræsentanter for det lokale ungdomsråd i København, Danmark, har formået at opnå støtte fra 19 interessenter, som underskrev MoU’erne og erklærede deres støtte til YOUROTRIP-projektets lokale ungdomsråd. Her er de interessenter, der deler de lokale ungdomsråds vision om klimaindsats og har underskrevet et aftalememorandum (MoU) med dem!

  • Klub Guldberg
  • Rysensteen Gymnasium
  • NEXT Københavns Mediegymnasium
  • OXFARM IBIS
  • Fælles Forandring
  • Salaam Film & dialog
  • Chromascope
  • Travers Media
  • Ungdomsbyen

Ved afslutningen af projektet, maj 2022, præsenterede repræsentanterne for det lokale ungdomsråd i København, Danmark, sammen med repræsentanterne for de andre lokale ungdomsråd, der blev oprettet i forbindelse med YOUROTRIP-projektet, deres politiske anbefalinger til fremtrædende medlemmer af Europa-Parlamentet, som gav dem feedback om, hvordan deres ideer og forslag rent faktisk kunne føres ud i livet.