Τοπικά Συμβούλια Νέων – Ελλάδα

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Αθηνών, Ελλάδα καθώς και το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας Θεσσαλονίκης, Ελλάδα ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του έργου YOUROTRIP. Στο πλαίσιο του έργου οι δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα είναι οι εξής:

  • Η 1η κινητικότητα νέων του προγράμματος, στην οποία 30 νέοι από Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Ρουμανία και Αυστρία ήρθαν στη Βίτσα, Ζαγοροχώρια, Ιωάννινα, Ελλάδα τον Ιούλιο του 2021, όπου συναντήθηκαν, έκαναν καταιγισμό ιδεών και ανέπτυξαν ένα έγγραφο χάραξης πολιτικής για δράση για το κλίμα, και πιο συγκεκριμένα για τρόπους βελτίωσης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Αυτές οι συστάσεις πολιτικής παρουσιάστηκαν στους τοπικούς ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Δικτύωσης που έλαβε χώρα στη Βίτσα των Ζαγοροχωρίων Ιωαννίνων τον Ιούλιο του 2021, όπου οι νέοι παρουσίασαν τις συστάσεις πολιτικής τους και ζήτησαν την υποστήριξή τους, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU ).

Οι νέοι εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθήνας, Ελλάδα κατάφεραν να κερδίσουν την υποστήριξη από 17 ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι υπέγραψαν τα Μνημόνια δηλώνοντας την υποστήριξή τους στα Τοπικά Συμβούλια Νέων του προγράμματος YOUROTRIP. Εδώ είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που μοιράζονται το όραμα των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας για τη Δράση για το Κλίμα και έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μαζί τους!

καθώς επίσης και οι:

Hybrid, ΑμΚΕ BE POSITIVE, Technopark, Yiannis Alexakis Lawyer

Οι νέοι εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Θεσσαλονίκης, Ελλάδα κατάφεραν να κερδίσουν την υποστήριξη από 9 ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι υπέγραψαν τα Μνημόνια δηλώνοντας την υποστήριξή τους στα Τοπικά Συμβούλια Νέων του έργου YOUROTRIP. Εδώ είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που μοιράζονται το όραμα των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας για τη Δράση για το Κλίμα και έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μαζί τους!

Στο τέλος του έργου, τον Μάιο του 2022, οι εκπρόσωποι του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου YOUROTRIP, παρουσίασαν τις πολιτικές τους συστάσεις σε διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τους έδωσαν ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες και οι προτάσεις τους θα μπορούσαν πραγματικά να εφαρμοστούν.