Σχετικά με το YOUROTRIP

Τι είναι το YOUROTRIP

 

Το YOU.th RO.und TRIP. for climate action (ακρωνύμιο: YOUROTRIP) είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης Erasmus + “Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής-Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί”, με τον Αριθμό Συμφωνίας 614827.

Το όραμα και η αποστολή μας

Το YOUROTRIP φιλοδοξεί να προάγει τη συμμετοχή των νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω συζητήσεων επί του, υψηλής προτεραιότητας, θέματος της Κλιματικής Αλλαγής.  

Επιθυμούμε να δώσουμε φωνή στη νεολαία για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής! Νέοι άνθρωποι από 8 χώρες θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, θα συνεργαστούν και θα χαράξουν πολιτικές Δράσης για το Κλίμα, υποστηριζόμενοι από φορείς λήψης αποφάσεων  και ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο! Μέσω του YOUROTRIP, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν θετική επίδραση και να ωθήσουν την Ευρώπη προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον! 

 

Η αποστολή μας είναι :

  • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής και των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσω ενός δομημένου τρόπου,
  • Η προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, 
  • Η δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ της νεολαίας, των τοπικών διοικητικών αρχών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου,
  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να δοθούν λύσεις στις κοινές προκλήσεις που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή.  

 

Το όραμά μας είναι :

  • Να ενδυναμώσουμε τη φωνή των νέων και να προάγουμε την ενεργό συμμετοχή τους, ώστε να διαμορφώσουν τη δικιά τους Ευρώπη, το δικό τους περιβάλλον και άρα, το μέλλον τους. 

 

Οι δραστηριότητές μας

To YOUROTRIP είναι ένα πρόγραμμα 2 χρόνων, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

  • Εκπαίδευση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας για το πως να υποστηρίξουν βέλτιστα τους νέους ανθρώπους στην ενασχόλησή τους με τη χάραξη πολιτικής μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. 
  • Μια σειρά από 7 ανταλλαγές νέων στις οποίες θα συμμετέχουν νέοι από 8 Ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να συνεργάζονται ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Οι ομάδες των νέων θα περάσουν μια εβδομάδα γεμάτη με συμμετοχικές δραστηριότητες και συζητήσεις σε 7 χώρες, με τη συμμετοχή και ντόπιων νέων, ώστε να συντάξουν έγγραφα πολιτικής με τις προτάσεις του σχετικά με την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
  • Στο τέλος της κάθε ανταλλαγής, οι ντόπιοι νέοι που συμμετείχαν στη δράση, συγκροτούν ένα Τοπικό Συμβούλιο Νέων, μέσω του οποίου, στο εξής, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν δίκτυα μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με τοπικούς φορείς (Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιχειρήσεις, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Οργανώσεις Νέων), να μοιραστούν το όραμά τους, και να ζητήσουν τη στήριξή τους με το να υπογράψουν όλοι μαζί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, δηλώνοντας την επιθυμία να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον σε μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 
  • Τέλος, εκπρόσωποι από όλα τα Τοπικά Συμβούλια Νέων της Ευρώπης, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις πολιτικής τους σε Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες, ώστε να διαμορφώσουν τις μελλοντικές στρατηγικές που αφορούν τη νεολαία και το περιβάλλον, ενώ θα αναπτυχθεί και μια κοινή πρόταση ώστε να αναζητηθεί ένας τρόπος να συνεχίσουν και να επεκτείνουν το δίκτυο των Συμβουλίων Νέων.