Σχετικά με το YOUROTRIP

Τι είναι το YOUROTRIP

Το YOU.th RO.und TRIP. for climate action (ακρωνύμιο: YOUROTRIP) είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης Erasmus + “Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής-Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί”, με τον Αριθμό Συμφωνίας 614827.

Το όραμα και η αποστολή μας

Το YOUROTRIP φιλοδοξεί να προάγει τη συμμετοχή των νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω συζητήσεων επί του, υψηλής προτεραιότητας, θέματος της Κλιματικής Αλλαγής.  

Επιθυμούμε να δώσουμε φωνή στη νεολαία για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής! Νέοι άνθρωποι από 8 χώρες θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, θα συνεργαστούν και θα χαράξουν πολιτικές Δράσης για το Κλίμα, υποστηριζόμενοι από φορείς λήψης αποφάσεων  και ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο! Μέσω του YOUROTRIP, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν θετική επίδραση και να ωθήσουν την Ευρώπη προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον! 

 

Η αποστολή μας είναι :

  • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής και των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσω ενός δομημένου τρόπου,
  • Η προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, 
  • Η δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ της νεολαίας, των τοπικών διοικητικών αρχών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου,
  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να δοθούν λύσεις στις κοινές προκλήσεις που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή.  

Το όραμά μας είναι :

  • Να ενδυναμώσουμε τη φωνή των νέων και να προάγουμε την ενεργό συμμετοχή τους, ώστε να διαμορφώσουν τη δικιά τους Ευρώπη, το δικό τους περιβάλλον και άρα, το μέλλον τους. 

 

Οι δραστηριότητές μας

To πρόγραμμα YOUROTRIP περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το πώς να υποστηρίζουν καλύτερα τους νέους στη συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα Πρόγραμμα για εργαζόμενους νεολαίας, καθώς και ένα πλαίσιο για εργαζόμενους νεολαίας ικανοτήτων που υποστηρίζουν τη δημοκρατική δέσμευση των νέων, το οποίο μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ

  • Μια σειρά από 7 ανταλλαγές νέων με νέους συμμετέχοντες από 8 ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να συνεργαστούν ανεξάρτητα τον τόπο καταγωγής και το πολιτιστικό υπόβαθρο τους. Οι συμμετέχοντες θα περάσουν μια εβδομάδα γεμάτη συμμετοχικές δραστηριότητες και συζητήσεις σε 7 χώρες, στις οποίες θα συμμετέχουν και ντόπιοι νέοι, έτσι ώστε να παράγουν έγγραφα χάραξης πολιτικής που θα περιέχουν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τοπικά Συμβούλια Νέων

 

  • Στο τέλος κάθε ανταλλαγής, οι τοπικοί νέοι που συμμετείχαν στη δράση, διαμορφώνουν ένα Τοπικό Συμβούλιο Νέων, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να δημιουργήσει δίκτυα μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και στρογγυλών τραπεζών με τοπικούς φορείς (τοπικές και περιφερειακές αρχές, σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ , Επιχειρήσεις, Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Νεολαίας), μοιράζονται το όραμά τους και ζητούν τη στήριξή τους υπογράφοντας ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, δηλώνοντας την προθυμία να συνεργαστούν και να αλληλοϋποστηριχθούν σε μελλοντικές πρωτοβουλίες με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τοπικά Συμβούλια Νέων

 

  • Τέλος, εκπρόσωποι όλων των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας από όλη την Ευρώπη, πρόκειται να παρουσιάσουν τις πολιτικές τους συστάσεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διαμορφώσουν τις μελλοντικές στρατηγικές που αφορούν τη νεολαία και το περιβάλλον, ενώ θα αναπτυχθεί μια κοινή πρόταση για την συνέχιση και επέκταση του δικτύου των Συμβουλίων Νεολαίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τοπικά Συμβούλια Νέων